Zöld Energia Vetélkedő

Vissza

Szabályzat

1. A Játék szervezője

A Veolia Energia Magyarország Zrt. megbízásából a Ferling Kft. (7621 Pécs, Mária u. 8.) (továbbiakban: Szervező)

 

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden Baranya megyei középfokú oktatási intézmény 9. vagy 10. évfolyamra (illetve ezekkel megegyező tantervű más évfolyamra) beiratkozott diákja. (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (szülő, házastárs, testvér, gyermek);

• a Pannonpower cégcsoport tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (szülő, házastárs, testvér, gyermek);

• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (szülő, házastárs, testvér, gyermek).

 

3. A Játék időtartama

2015. szeptember 18. – 2015. december 31.

A Játékban részt venni az első forduló feladatlapjának leadásával és a csapatra vonatkozó adatok hiánytalan kitöltésével lehet.

Az első forduló időtartamának kezdete előtt és befejezése után, valamint a Játék hivatalos webes felületétől eltérő módon érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 

4. Nevezési szabályok

A Játékban háromfős csapatok vehetnek részt. A nevezés az első forduló megoldásainak beadásával és a kért adatok hiánytalan megadásával történik a megadott határidőn belül. Érvényesen csak egy intézménybe beiratkozott, 9. vagy 10. (illetve ezekkel tantervben megegyező) évfolyamon tanuló diákokból álló háromfős csapat nevezhet. Van lehetőség, de nem kötelező felkészítő tanárt megnevezni, aki kizárólag a csapattagokkal azonos intézményben dolgozó pedagógus lehet.

Egy diák csak egy csapat tagjaként regisztrálhat. Azonos csapatnévvel többszöri regisztrációra nincs mód. Az egyes feladatsorokat minden csapat csak egy alkalommal küldheti be, utólagos javításra nincs mód.

Érvényes nevezéshez szükséges adatok:

-      Három, azonos középfokú oktatási intézménybe beiratkozott, 9. vagy 10. (illetve ezekkel tantervben megegyező) évfolyamos diák neve és évfolyama;

-      A középfokú oktatási intézmény neve;

-      Csapatnév, mely nem tartalmazhat sértő, gyűlöletkeltő vagy trágár kifejezéseket;

-      Jelszó a további fordulók során történő azonosításhoz;

-      Érvényes email cím.

A felkészítő tanár megnevezése lehetőség, nem feltétele az érvényes nevezésnek. Nyereményt csak az első forduló során, a játék kezdetekor benevezett tanárok vehetnek át, utólagos nevezésre nincs mód.

A nevezés érvényessége esetén a Játékosok a megadott email címre erről visszajelzést kapnak.

Nem megfelelő, vagy korábban mások által már regisztrált csapatnév esetén a Játékosok figyelmeztető e-mailt kapnak, és egy alkalommal lehetőségük van a név módosítására.

A csapatok összetételén később módosítani nem lehet, dobogós helyezés esetén csak az eredetileg benevezett csapattagok jogosultak a nyereményre.

 

5. A Játék menete

A Játék négy online fordulóból és egy döntőből áll, melyre a Zöld Zóna Látogatóközpontban (Pécs, Edison u. 1.) kerül sor 2015. december közepén.

Az első forduló kérdései 2015. szeptember 18-án 12:00 órától érhetőek el a http://vetelkedo.pecsizoldzona.hu/ honlapon. A megoldások és a nevezési adatok beadási határideje 2015. október 11-e este 9 óra.

A második forduló kérdései 2015. október 12-én reggel 8:00 órától érhetőek el a http://vetelkedo.pecsizoldzona.hu/ honlapon. A megoldások beadási határideje 2015. október 30-a este 9 óra. A második forduló válaszainak beadására csak az érvényes nevezés során megadott csapatnév és jelszó beírásával van mód.

A harmadik forduló kérdései 2015 novemberének első hetében, az erőmű-látogatást követő napon reggel 8:00 órától érhetőek el a http://vetelkedo.pecsizoldzona.hu/ honlapon. A megoldások beadási határideje 2015. november 15-e este 9 óra. A harmadik forduló válaszainak beadására csak az érvényes nevezés során megadott csapatnév és jelszó beírásával van mód.

A negyedik forduló kérdései 2015 novemberének harmadik hetében, a PÉTÁV üzembejárást követő napon reggel 8:00 órától érhetőek el a http://vetelkedo.pecsizoldzona.hu/ honlapon. A megoldások beadási határideje 2015. november 29-e este 9 óra. A negyedik forduló válaszainak beadására csak az érvényes nevezés során megadott csapatnév és jelszó beírásával van mód.

A kérdések mellett minden esetben szerepel a helyes válaszért kapható pontszám. Pont csak a teljes mértékben helyes megoldásokért kapható.

Egy forduló teljesítéséhez nem szükséges minden kérdést megválaszolni. Ilyen esetben a Játékosok az adott kérdésre 0 pontot kapnak.

Az első két fordulóban minden érvényes nevezést beadó csapat részt vesz, a harmadik és a negyedik fordulóban viszont már csak az addig elért pontszámok alapján az első 10 helyen rangsorolt szerepelhet tovább. Holtverseny esetén a 10. helyezettel azonos pontszámot elérő csapatok is továbbjutnak.

2015. november 1-én 20:00 óráig minden csapat e-mailben tájékoztatást kap arról, hogy folytathatja-e a versenyt.

A harmadik és a negyedik forduló során üzemlátogatásokra kerül sor. A harmadik forduló keretein belül a Pannonpower pécsi erőművébe, a negyedik forduló során pedig a PÉTÁV Kft. egyes távfűtő-létesítményeibe (pl. közmű-alagút, hőközpontok) látogatnak el a továbbjutott csapatok. Az események tervezett időpontja november első és harmadik hete. A pontos napok kijelölésére később kerül sor.

Az üzemlátogatáson minden csapat legalább két tagjának kötelező jelen lennie, ellenkező esetben a csapat nem folytathatja a versenyt.

Amennyiben a harmadik forduló kezdete előtt egy csapat jelzi, hogy nem tudja vállalni a részvételt, akkor a rangsorban utánuk következő lép a helyébe. Amennyiben a harmadik forduló kezdete után esik ki egy csapat a fenti okból, akkor a pótlásukra nem kerül sor, és a Játék alacsonyabb létszámmal folytatódik.

A harmadik és a negyedik fordulók feladatlapjai az üzemlátogatások után válnak elérhetővé, és témájuk szorosan kapcsolódik az eseményeken elhangzott információkhoz.

A Játék döntőjébe a négy forduló összpontszáma alapján legmagasabban rangsorolt öt csapat kerül be. Holtverseny esetén a döntő létszáma hat csapatra növelhető. Amennyiben pontszám alapján hatnál több csapat jutna tovább, akkor a holtversenyben érintettek egy rendkívüli fordulóban vesznek részt.

Ezek a kérdések 2015. december 2-án 8:00-tól érhetőek el a http://vetelkedo.pecsizoldzona.hu/ honlapon.

A megoldások beadási határideje másnap, azaz 2015. december 3-án, 21:00.

2015. december 1-én 16:00 óráig minden érintett csapat e-mailben tájékoztatást kap arról, hogy folytathatja-e a versenyt, illetve részt kell-e vennie a rendkívüli fordulóban.

Rendkívüli forduló esetén az érintettek december 4-én 10:00 óráig értesítést kapnak az eredményükről.

A döntő a Pannonpower Zöld Zóna Látogatóközpontjában, a Szervező által kiválasztott szakmai zsűri előtt zajlik. Az érintett csapatok mindhárom játékosának megjelenése kötelező. Egy csapattag akadályoztatása esetén lehetőség van két fővel is részt venni a döntőn, de ebben az esetben a hiányzó játékos nem vehet át nyereményt. Új játékos benevezésére nincs lehetőség.

Amennyiben egy csapat nem vállalja a szereplést a döntőben, a rangsorban következő lép a helyébe.

A döntőt a legjobb helyen bejutó csapat 5, a második 4, a harmadik 3, a negyedik 2, az ötödik pedig 1 ponttal kezdi.

A döntőre a Szervező „házi feladatot” adhat meg, amelynek pontszáma a döntő értékelésébe számít bele. Ennek megoldására az érintett csapatoknak legalább egy hét áll majd rendelkezésére.

Amennyiben a döntő után az 1., 2., vagy 3. helyen holtverseny alakul ki, a zsűri további feladattal dönt a végső sorrendről.

 

6. Kapcsolattartás

A Szervező és a Játékosok kapcsolattartásának elsődleges módja az elektronikus levelezés.

A részt vevő csapatok minden, a Játékkal kapcsolatos információt és utasítást e-mailben kapnak meg.

A félreértések és a mulasztások megelőzése érdekében Játékosok folyamatosan figyeljék a regisztrációkor megadott e-mail postafiókot!

 

7. Nyeremény

A Játék nyereményei:

Első díj – mindhárom csapattagnak és felkészítő tanáruknak (ha kezdettől be van nevezve) egy-egy táblagép

Második díj – mindhárom csapattagnak és felkészítő tanáruknak egy-egy digitális akciókamera

Harmadik díj – mindhárom csapattagnak és felkészítő tanáruknak egy-egy okoskarkötő

A nyeremény átvételének feltétele a döntőn való részvétel – diákok és tanáraik számára egyaránt.

Különdíjként egy laptopot nyer az az iskola, amelyből a benevezett csapatok összpontszáma a második fordulót követően a legmagasabb. Az összesítésbe minden, érvényesen nevező és legalább az első fordulót beküldő csapat eredménye beleszámít, függetlenül attól, hogy továbbjutott-e a harmadik körbe. Azonos pontszám esetén a magasabb átlagpontszámmal rendelkező iskola lesz a különdíjas.

A különdíj átvételének feltétele a döntőn való részvétel abban az esetben is, ha a nyertes iskola egyetlen csapattal sem képviselteti ott magát.

A nyereményeket csak a benevezett csapattagok és tanáruk vehetik át; azok másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót, és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

 

8. A nyeremények kézbesítése

A nyereményeket a Játék Szervezője kézbesíti, vagy kézbesítteti. Amennyiben megadják az adminisztrációhoz szükséges adatokat (név, lakcím, születési hely és idő, adóazonosító szám, taj-szám), a nyertesek a döntőt követően átvehetik nyereményüket. Ezen adatok hiányában későbbi egyeztetést követően, postai úton kapják meg az érintettek a díjakat. A nyereményátvétel részleteiről és feltételeiről a döntő előtt minden csapat e-mailben kap tájékoztatást.

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

 

9. Adatkezelés

A Játékos elfogadja, hogy a Játék során történő adatkezelés célját megértette, ezzel egyidejűleg kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait a Szervező nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza.

A Játékos személyes adatait (név, e-mail cím) a Szervező a későbbiekben kizárólag a pályázó tájékoztatása céljára használja fel.

 

10. Felelősségkizárás

A pályázatok hiányosságáért (rossz válasz, hibás e-mail cím stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség valamint minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

11. Egyéb

Szervező fenntartja a jogot, hogy a vélelmezhetően nem a Játék szellemiségének megfelelő, tisztességtelen és/vagy etikátlan módszerekkel, nyerészkedés céljából pályázó Játékosokat előzetes értesítés nélkül kizárja a Játékból.

A Játékkal kapcsolatban a jogi út minden tekintetben kizárva.

Szervező fenntartja a Játékszabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a pályázók részére közzé teszi.

 

Pécs, 2015. szeptember 3.